آرشیو دسته: دانلود دکتر سلام

دانلود دکتر سلام ۱۳۲

دانلود قسمت جدید دکتر سلام 132   دکتر سلام به ایستگاه ۱۳2 خودش رسید و با ما باشید! طنز سیاسی دکتر سلام، محصول خبرگزاری دانشجو می باشد که با لحنی طنز آمیز به بررسی مسائل سیاسی کشور در دوران ریاست...ادامه

دکتر سلام 131

دانلود طنز سیاسی دکتر سلام ۱۳۱ – قسمت ۱۳۱

دانلود طنز سیاسی دکتر سلام 131 – قسمت 131 دکتر سلام به ایستگاه 131 خودش رسید و با ما باشید! طنز سیاسی دکتر سلام، محصول خبرگزاری دانشجو می باشد که با لحنی طنز آمیز به بررسی مسائل سیاسی کشور در دوران ریاست...ادامه

دکتر سلام130

دانلود طنز سیاسی دکتر سلام ۱۳۰ – قسمت ۱۳۰

دانلود طنز سیاسی دکتر سلام 130 – قسمت 130 دکتر سلام به ایستگاه 130 خودش رسید و با ما باشید!   طنز سیاسی دکتر سلام، محصول خبرگزاری دانشجو می باشد که با لحنی طنز آمیز به بررسی مسائل سیاسی کشور در دوران...ادامه